Solcellsinstallation!

Publicerad fredag, 06 september 2019

Solcellsinstallation!

Hej,

Vid extrastämman 2019-06-04 röstade stämman enhälligt att godkänna styrelsens förslag om installation av en solcellsanläggning på 96,9 kw. Installationen påbörjas vecka 40, bli därför inte förvånade om ni ser personer på taket. Installationen väntas pågå ett par veckor.

Vi har sökt statligt stöd via KlimatKlivet och kommer att få stöd på 20% av totalkostnaden.

I samband med detta har styrelsen tecknat ett nytt avtal med Vattenfall för försäljning av överskottsel.

Vi gör detta för att minska föreningens klimatpåverkan samt för sänkta driftskostnader.

Hälsningar

Styrelsen

468 ad