Nya hyresavtal

Styrelsen har tagit fram hyresavtal för extraförråd, garage och P-platser då detta saknats för majoriteten av hyresobjekten. Alla som hyr ett extraförråd, garageplats (bil eller MC) eller P-plats utomhus behöver signera de nya avtalen och godkänna de nya villkoren. Möjlighet till att göra detta finns vid dessa tillfällen: Onsdag      21/11     kl 19.00-19.30           (Plats: Garaget) Tisdag        27/11     kl 19.00-19.30           (Plats: Garaget) Torsdag      6/12       kl 19.00-20.00           (Plats: Årsmötet) Plats: Garaget, vid ingången till Midsommargränd 8. De nya hyresvillkoren hittar ni här: http://midsommarbuketten.se/for-boende/parkering/ http://midsommarbuketten.se/for-boende/forrad/   Har ni inte möjlighet vid något av dessa tillfällen? Hör av er till aren@midsommarbuketten.se. Hälsningar...

Läs mer

Föreningsstämma

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA STADGEENLIG KALLELSE DELAS UT I BREVLÅDORNA VECKA 45.  Datum:            Torsdag 2018-12-06 Plats:                Café Bakom Hörnet, Midsommarvägen 47 (i vårt grannhus) Tidpunkt:        19:00 Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Midsommarbuketten kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Vid den ordinarie stämman kommer vi även att ta beslut om följande två frågor: Beslut med anledning av förslag till stadgeändring. Stadgeförslaget i dess helhet bifogas denna kallelse (beslut nr 1[1]). Beslut avseende installation av solpaneler på taket. Följande ändringar i förslaget till stadgar har gjorts jämfört med det förslag till nya stadgar som vi publicerade 18-08-31: 8 § De två sista styckena har ersatts med ett nytt stycke ” I årsavgiften ingående ersättning för värme och varmvatten, elektricitet, sophämtning eller konsumtions-vatten kan beräknas efter förbrukning. För informationsöverföring kan ersättning bestämmas till lika belopp per lägenhet.” 18 §, punkt nr 7 (god man) i punktlistan har kompletterats med följande text ”eller fullmaktsgivare enligt lagen (2017:310) om framtidsfullmakter (vid det senare fallet gäller inte begränsningen om ett år i första stycket).” 18 §, sista stycket har raderats ”Är medlem en juridisk person företräds...

Läs mer

MC-platser i garaget

Hej, Från 1:a juni finns möjlighet att hyra MC-platser i garaget. Hyra: 300 kr per månad Uppsägningstid: 3 månader Mer info hittar ni här Anmäl intresse till aren@midsommarbuketten.se. Hälsningar...

Läs mer

Välkommen till Brf Midsommarbuketten!

Styrelsens ambition är att skapa en så god trivsel som möjligt för alla boende i vår fastighet. Vi arbetar för de bästa ekonomiska lösningarna för föreningen, ökad trivsel och tydligare...

Läs mer

Aktuellt

Fler inlägg »