Poolen

ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR POOLEN

Bostadsrättsföreningen Midsommarbuketten

Poolen är avsedd för medlemmar i bostadsrättsföreningen och deras familjer och är belägen inom ett inhägnat område med låsbar grind. För användning av poolen gäller ordningsföreskrifter som beslutas av styrelsen i bostadsrättsföreningen Midsommarbuketten. Poolens öppettider: normalt juni-augusti.

Obehöriga får inte vistas inom poolområdet, endast medlemmar i bostadsrättsföreningen Midsommarbuketten, deras familjer och vid enstaka tillfällen, deras gäster, har tillträde till poolområdet. Den som kvitterat ut nyckeln till poolen ansvarar för att resterande familjemedlemmar och gäster känner till poolreglerna och följer dem.

Den som låser upp och öppnar grinden ansvarar för säkerheten för dem som släpps in. Grinden skall alltid vara låst, även när du är inom poolområdet. Av säkerhetsskäl får inte fler än 10 personer vistas i poolen samtidigt. All badning sker på egen risk.

Bostadsrättsföreningen Midsommarbuketten har ej badvakter. Föräldrar ansvarar för sina barns säkerhet inom poolområdet.

Innan badning skall de badande tvätta sig med tvål.

Se till att barn går på toaletten före bad.

Badning utan badkläder är förbjudet, gäller även små barn.

Blöjbarn skall ha badbyxa med blöjfunktion, tätt åtsittande byxa.

Undvik att byta blöjor på småbarn i närheten av poolen.

Badning med sololja eller hårkräm är förbjuden (täpper igen filter i reningsanläggningen).

Det är förbjudet att dyka i poolen (endast 1,2 m djup).

Det är tillåtet att bada mellan 6.00 – 24.00, det skall dock vara tyst i poolen mellan 6.00 – 9.00 och 22.00 – 24.00.

Det är ej tillåtet att klättra på eller över staketet runt poolen.

Ingen mat eller dryck i poolområdet.

Det är förbjudet att ha glas (flaskor/glas) inom poolområdet.

Kontakta fastighetsförvaltaren (kontakt) om du blivit illamående eller sjuk i samband med badet. Meddela fastighetsförvaltaren om avföring, urin eller annan nedsmutsning har skett i poolen. Poolen kan stängas för service och rengöring.

Skötsel (fastighetsförvaltaren)

Poolen bottendammsugs 1 gång i veckan.

Vattenlinjen rengörs dagligen/vid behov.

Vattenprover tas varje dag och skickas in till miljöförvaltningen 1 gång i veckan.