Mäklare

Användning av bilder från föreningens hemsida kräver särskilt tillstånd av styrelsen.

Vid in- och utträden laddas överlåtelseavtalet och medlemsansökan upp på SBC:s mäklarportal, https://www.sbc.se/kontakt/maklarservice/.

OBS! Det är inte tillåtet att sätta upp affischer på fastigheten eller i trapphusen. Affischering är STRÄNGT förbjudet!

Årsredovisningar

Stadgar

Byggår: 2009

Antal lägenheter: 112 stycken

Antal lokaler: 5 lokaler med hyresrätt

Poolens öppettider: normalt juni-augusti

Poolens temperatur: runt 28 grader

I månadsavgiften ingår: kallvatten och fjärrvärme (uppvärmning)

Till månadsavgiften tillkommer: f.n. 145 kr för bredband och TV (månadsvis), samt varmvattenkostnad enligt förbrukning (70 kr per kubik, kvartalsvis).

Vid försäljning och överlåtelse av lägenhet tar föreningen ut en överlåtelseavgift på 2,5 % av prisbasbeloppet av köparen. För 2011 är överlåtelseavgiften ca 1070 kronor.

Vid pantförskrivning av lägenhet tas en pantavgift ut av köparen. Avgiften är 1 % av prisbasbeloppet per pant. För 2011 är pantavgiften ca 428 kronor per pant.

Vid försäljning förverkas rätten till eventuella garageplatser, p-platser och/eller extraförråd.

Föreningen accepterar Inte juridiska personer som medlemmar.

Bostadsrättstillägg (försäkring) tecknas av respektive medlem.

Flyttavräkning varmvattenmätare

Medlem som flyttar under mätperiod kan kontakta Techem för flyttavräkning alternativt komma överens med nya ägaren om hur kostnaden för förbrukningen ska delas. Om en flyttavräkning beställs debiteras säljaren av lägenheten 350 kr. Om ingen flyttavräkning beställs eller om ingen överenskommelse sker med den gamla ägaren blir den nya ägaren tvungen att stå för eventuell varmvattenförbrukning som skett innan inflyttning.