Nya hyresavtal

Publicerad - måndag, 19 november 2018

Nya hyresavtal

Styrelsen har tagit fram hyresavtal för extraförråd, garage och P-platser då detta saknats för majoriteten av hyresobjekten. Alla som hyr ett extraförråd, garageplats (bil eller MC) eller P-plats utomhus behöver signera de nya avtalen och godkänna de nya villkoren. Möjlighet till att göra detta finns vid dessa tillfällen: Onsdag      21/11     kl 19.00-19.30           (Plats: Garaget) Tisdag        27/11     kl 19.00-19.30           (Plats: Garaget) Torsdag      6/12       kl 19.00-20.00           (Plats: Årsmötet) Plats: Garaget, vid ingången till Midsommargränd 8. De nya hyresvillkoren hittar ni här: http://midsommarbuketten.se/for-boende/parkering/ http://midsommarbuketten.se/for-boende/forrad/   Har ni inte möjlighet vid något av dessa tillfällen? Hör av er till aren@midsommarbuketten.se. Hälsningar...

Läs mer »

Föreningsstämma

Publicerad - fredag, 02 november 2018

Föreningsstämma

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA STADGEENLIG KALLELSE DELAS UT I BREVLÅDORNA VECKA 45.  Datum:            Torsdag 2018-12-06 Plats:                Café Bakom Hörnet, Midsommarvägen 47 (i vårt grannhus) Tidpunkt:        19:00 Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Midsommarbuketten kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Vid den ordinarie stämman kommer vi även att ta beslut om följande två frågor: Beslut med anledning av förslag till stadgeändring. Stadgeförslaget i dess helhet bifogas denna kallelse (beslut nr 1[1]). Beslut avseende installation av solpaneler på taket. Följande ändringar i förslaget till stadgar har gjorts jämfört med det förslag till nya stadgar som vi publicerade 18-08-31: 8 § De två sista styckena har ersatts med ett nytt stycke ” I årsavgiften ingående ersättning för värme och varmvatten, elektricitet, sophämtning eller konsumtions-vatten kan beräknas efter förbrukning. För informationsöverföring kan ersättning bestämmas till lika belopp per lägenhet.” 18 §, punkt nr 7 (god man) i punktlistan har kompletterats med följande text ”eller fullmaktsgivare enligt lagen (2017:310) om framtidsfullmakter (vid det senare fallet gäller inte begränsningen om ett år i första stycket).” 18 §, sista stycket har raderats ”Är medlem en juridisk person företräds denne av legal ställföreträdare”. 36 §, punkt nr 3 i punktlistan har kompletterats med följande text ”Bostadsrätts-föreningen svarar dock för målning av utifrån synliga delar av fönster.” 56 §, helt ny skrivning ”Styrelsen ska upprätta en underhållsplan för genomförande av underhåll av bostadsrättsföreningens fastighet samt årligen budgetera för att säkerställa att tillräckliga medel finns för underhåll av bostadsrättsföreningens fastighet, Styrelsen ska också se till att bostadsrättsföreningens egendom besiktigas i lämplig omfattning och i enlighet med bostadsrättsföreningens underhållsplan, samt regelbundet uppdatera underhållsplanen.” Årsredovisningen hittar ni här (LÄNK), önskas en utskriven version kontaktas styrelsen. Det nya stadgeförslaget hittar ni här (LÄNK). DAGORDNING: Stämmans öppnande Godkännande av dagordning Val av ordförande vid stämman Anmälan av ordförandes val av protokollförare Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst Fastställande av röstlängd Styrelsens årsredovisning Revisorernas berättelse Fastställande av resultat- och balansräkning Beslut om resultatdisposition Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Arvode åt styrelsen och revisorerna Val av styrelseledamöter Val av revisorer och suppleanter Val av valberedning Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor: – Beslut med anledning av förslag till stadgeändring. Stadgeförslaget i dess helhet bifogas denna kallelse – Beslut avseende installation av solpaneler på taket. Stämmans avslutande Styrelsen BRF Midsommarbuketten [1] För beslut om ändring av stadgar krävs antingen: – att samtliga röstberättigade godkänner ändringarna på en stämma eller, – att beslut tas på två på varandra följande stämmor. På den första stämman ska beslut fattas med enkel majoritet och på den andra en majoritet om minst två tredjedelar av de...

Läs mer »

Höststäd och cykelrensning

Publicerad - tisdag, 11 september 2018

Höststäd och cykelrensning

Hej, Det är dags för den årliga höststädningen av innergården som går av stapeln lördagen den 29:e september. Efter städningen bjuds det på läsk och korv. Vi kör igång kl 10:00 och håller på fram till lunch. Vi hoppas att så många som möjligt kan delta. Cykelrensning Det kommer även ske en rensning av cykelförråden som innebär att det inom kort kommer sättas en markering på cyklarna. Cyklar där markeringen är kvar efter fyra veckor från avisering kommer forslas bort. Hälsningar...

Läs mer »

Nya stadgar

Publicerad - fredag, 31 augusti 2018

Nya stadgar

Hej, Behov av ändringar i våra stadgar har uppstått med anledning av ny lagstiftning. Styrelsen har därför tagit fram ett förslag till nya stadgar som vi nu vill ha era synpunkter på. Eftersom det i grunden är helt nya stadgar med ny skrivning och disposition så är det svårt att i detalj gå in på skillnaderna mellan de nya och gamla. Förslaget på nya stadgar bygger på stadgar som tagits fram av SBC:s jurister. Förslaget på nya stadgar hittar ni här LÄNK. För beslut om ändring av stadgar krävs antingen: – att samtliga röstberättigade godkänner ändringarna på en stämma eller, – att beslut tas på två på varandra följande stämmor. På den första stämman ska beslut fattas med enkel majoritet och på den andra en majoritet om minst två tredjedelar av de röstande. Innan vi kallar till extrastämma så ger vi er nu möjlighet att i förväg inkomma med synpunkter på förslaget, dessa behöver vi senast 180930. Vi kommer därefter göra de ändringar som styrelsen finner är nödvändiga/relevanta och därefter skicka ut kallelse till extrastämma. Synpunkter, idéer och förslag skickas via mail till kontakt@midsommarbuketten.se. Tveka inte att höra av er om det skulle vara några frågor, Hälsningar...

Läs mer »

Poolsäsongen är snart över :(

Publicerad - torsdag, 30 augusti 2018

Poolsäsongen är snart över :(

Hej! Söndagen den 2:a september blir den sista dagen då poolen är öppen för bad denna säsong. Från och med måndag (3/9) är badning inte tillåtet (vattenrening och värme stängs av). Vi kommer att behålla vattnet i poolen så länge som möjligt för trivselns skull. Hälsningar Styrelsen

Läs mer »

Poolen är stängd!

Publicerad - torsdag, 12 juli 2018

Poolen är stängd!

Hej, Tyvärr har vattenproverna visat på bakterier som inte får förekomma i en pool. Poolen är stängd tills vidare, vattnet ska chock-kloreras och vi behöver invänta nya provsvar innan vi kan öppna igen. Räkna med att poolen är stängd mellan 3-7 dagar. Så länge hänglåset sitter på poolgrinden så är det Absolut förbjudet att bada. Hälsningar Styrelsen

Läs mer »

Poolinvigning!

Publicerad - torsdag, 17 maj 2018

Poolinvigning!

Hej, Med anledning av det fina vädret öppnar vi poolen redan imorgon (18/5). Observera att så länge hänglåset hänger på grinden är poolen stängd. Poolinvigningsfesten blir som planerat lördagen den 2:a juni med start klockan 13.00, kom och umgås med dina grannar. Föreningen bjuder på mat och dricka. Lasse kör igång grillen runt 15-tiden, Luis står för musiken och Tina ordnar med lekar till barnen. Kommer bli riktigt kul så vi ses vid poolen. Hälsningar...

Läs mer »

Dags för vårstädning!

Publicerad - tisdag, 27 mars 2018

Dags för vårstädning!

Hej Medlemmar,  Lördag den 5:e maj kommer vi ha städdag på innergården mellan kl 10-13 (vi träffas på innergården för fördelning av uppgifter) och avslutar med korvgrillning för alla som varit med. Vi kommer ha listor med alla uppgifter som ska utföras, vilket i stora drag är nedanstående: Pusta glaset på poolen (in och utsida) Klippa buskar Tömma buren i garaget på alla saker och slänga på Västberga återvinning Olja pooldäcket vid behov Rensa rabatterna längs midsommargränd Ta bort gräset på gångarna på innergården och rensa maskrosor Fylla på med jord runt alla buskar Plocka fram möbler till poolen Hoppas på att som många som möjligt vill vara med och fixa i vår förening samt träffa sina grannar. Vi vill även passa på att berätta att datumet för årets poolinvigningen är satt till lördagen den 2:a juni, som vi längtar! 🙂 Med vänlig hälsning, Styrelsen BRF...

Läs mer »

VILL DU VARA MED I STYRELSEN?

Publicerad - måndag, 13 november 2017

VILL DU VARA MED I STYRELSEN?

VILL DU VARA MED I STYRELSEN? Anmäl gärna ditt intresse på mailadress: val@midsommarbuketten.se senast den 27 november. Berätta lite om dig själv och uppge på vilket sätt du kan bidra till styrelsearbetet, glöm inte dina kontaktuppgifter. Med vänlig hälsning Valberedningen Brf Midsommarbuketten

Läs mer »

Dags för årsstämma!

Publicerad - måndag, 06 november 2017

Dags för årsstämma!

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Midsommarbuketten kallas härmed till föreningens årsstämma den 29 november 2017 kl. 19.00. Vi håller till på Café Bakom Hörnet, Midsommarvägen 47 (i vårt grannhus). Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av ordförande vid stämman 4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare 5. Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 7. Fastställande av röstlängd 8. Styrelsens årsredovisning 9. Revisorernas berättelse 10. Fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13. Arvode åt styrelsen och revisorerna 14. Val av styrelseledamöter 15. Val av revisorer och suppleanter 16. Val av valberedning 17. Stämmans avslutande Årsredovisningen finns tillgänglig via denna länk. Om någon önskar detta dokument i pappersform, vänligen kontakta styrelsen på kontakt@midsommarbuketten.se, så ordnar vi en papperskopia. Det går också bra att kontakta någon i styrelsen direkt. Med vänlig hälsning, Styrelsen i BRF...

Läs mer »

Klimatklivet

Publicerad - onsdag, 05 juli 2017

Klimatklivet

Hej medlemmar, Vi kommer under sommaren installera 6 stycken laddstationer för elbilar i garaget. Arbetet är klart senast den 31 augusti. Om ni är intresserade av en plats så är det som vanligt bara att maila. Varje plats får en tillgänglig effekt på 3,7kW. Elbilsplatsen kostar 300 kr utöver den vanliga hyran per månad. I detta pris ingår 125 kr för el. Elförbrukningen kommer sedan avläsas en gång i kvartalet och justeras. Under vintern ansökte föreningen om klimatinvesteringstöd hos Naturvårdsverkets projekt ”Klimatklivet”. Naturvårdsverket beviljade vår ansökan och delfinanserierar hela arbetet!! Resterande delen av kostnaden finansieras genom höjda hyror för elbilsplatser. Vill ni läsa mer om klimatklivet så klicka på länken nedan. http://www.naturvardsverket.se/klimatklivet Hälsningar...

Läs mer »

Kvartalsinfo Q2 – 2017

Publicerad - torsdag, 20 april 2017

Kvartalsinfo Q2 – 2017

Hej Medlemmar i BRF Midsommarbuketten, Nu har vintern passerat och våren är på gång. Som ni kanske redan har sett kommer det vara vårstädning nu på lördag 22:e april kl 10-13 på innergården, alla som vill är varmt välkomna att vara med, vuxna som barn. Vi möts på innergården kl 10 för att fördela ut uppgifter och så kör vi tills kl 13 då det blir korvgrillning som styrelsen fixar. Denna dag kommer poolen täckas av, men inte öppnas förrän slutet av maj. Nästa hållpunkt är poolinvigningen som kommer ske lördag 27:e maj kl 15, samma dag som poolen alltså kommer öppnas upp för säsongen. Det kommer då bjudas på hamburgare m.m. och vi hoppas så många som möjligt vill vara med denna dag och träffa sina grannar. För er som har parkeringsplatser i garaget så informerade vi tidigare om en höjning från 800 kr per plats till 900 kr. Denna höjning kommer justeras till 60 kr/plats vilket innebär att garageplatserna kommer kosta 860 kr/plats från juni 2017. Med vänlig hälsning...

Läs mer »

Dags för vårstädning!

Publicerad - tisdag, 11 april 2017

Dags för vårstädning!

Hej Medlemmar,  Lördag den 22:e april kommer vi ha städdag på innergården mellan kl 10-13 (vi träffas på innergården för fördelning av uppgifter) och avslutar med korvgrillning för alla som varit med. Vi kommer ha listor med alla uppgifter som ska utföras, vilket i stora drag är nedanstående: Pusta glaset på poolen (in och utsida) Klippa buskar Tömma buren i garaget på alla saker och slänga på Västberga återvinning Olja pooldäcket vid behov Rensa rabatterna längs midsommargränd Ta bort gräset på gångarna på innergården och rensa maskrosor Fylla på med jord runt alla buskar Plocka fram möbler till poolen Hoppas på att som många som möjligt vill vara med och fixa i vår förening samt träffa sina grannar. Med vänlig hälsning, Styrelsen BRF...

Läs mer »

Höjda hyresavgifter för garage

Publicerad - tisdag, 14 mars 2017

Höjda hyresavgifter för garage

Hej, Med anledning av att föreningen numera betalar fastighetsskatt för hyreslokaler och garage så har styrelsen beslutat att höja avgifterna för garageplatser med 60 kr per månad till 860 kr. Höjningen gäller från och med 1:a juli 2017 och kommer att synas från och med nästa avgiftsavisering från SBC. Styrelsen

Läs mer »

Kvartalsinfo Q1 – 2017

Publicerad - fredag, 13 januari 2017

Kvartalsinfo Q1 – 2017

Hej medlemmar, Nu är det nytt år och nedan följer lite information om vad som har hänt och som planeras i vår förening framöver. Det har skett lite förändringar bland styrelsen och suppleanter tills i år. Ny styrelseledamot är Majhed Qamhawi och övriga är 6 personer är samma som förra året (Linda Lennell, Aren Garbashvily, Oscar Bergqvist, Lasse Jonsson, Tina Jonsson, Erik Nihlen). Ni hittar kontaktuppgifter till styrelsen på vår hemsida www.midsommarbuketten.se. Vi har tagit bort möjligheten att öppna garageporten på annat sätt än med dosan man erhåller när man har garageplats. Detta för att minska stöldrisken genom att saker kan forslas ut genom garageporten utan att man har tillgång till en dosa. Dock går det fortfarande att manuellt ”veva” upp garageporten om det är absolut nödvändigt, tex om porten gått sönder och man måste ut genom garaget. Behöver ni fler dosor kan ni erhålla dessa, mot en deposition. Kontakta styrelsen i så fall. För övrigt vill vi påminna alla medlemmar som har garageplats att endast använda denna för fordon, detta för att minska brandrisken. På årsstämman i november kollade styrelsen huruvida det fanns intresse av att vi ser över möjligheterna för ett kollektivt avtal för el. Vi fick ok på att undersöka detta och det kommer vi arbeta vidare med nu under våren. Om vi hittar något alternativ som verkar intressant för samtliga medlemmar i föreningen kommer vi kalla till extrastämma för ett beslut om att teckna detta. Vi kommer också undersöka vad det innebär rent praktiskt samt kostnadsmässigt med elladdstolpar i garaget, för att möjliggöra för elbilar. Nu när det är vinter o snö, tänk på att säkerställa att alla portar och dörrar stängs, det hamnar lätt grus emellan. Vi får kontinuerligt information om vad som händer i området med inbrott m.m. och vid några inbrott i Midsommarkransen har man använt tejp för att porten ej ska gå i lås. Det kan vara bra för oss alla att vara lite uppmärksamma på detta. Mvh Styrelsen BRF...

Läs mer »

Adventsfika!

Publicerad - söndag, 04 december 2016

Adventsfika!

Hej Medlemmar, Söndag den 18:e december kl 15:00 bjuder styrelsen in till adventsfika på innergården. Föreningen bjuder saft, glögg, pepparkakor och lussekatter. Hoppas vi ses! Mvh, Styrelsen

Läs mer »

Dags för årsstämma!

Publicerad - söndag, 06 november 2016

Dags för årsstämma!

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Midsommarbuketten kallas härmed till föreningens årsstämma den 22 november 2016 kl. 19.00. Vi håller till på Café Bakom Hörnet, Midsommarvägen 47 (i vårt grannhus). Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av ordförande vid stämman 4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare 5. Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 7. Fastställande av röstlängd 8. Styrelsens årsredovisning 9. Revisorernas berättelse 10. Fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13. Arvode åt styrelsen och revisorerna 14. Val av styrelseledamöter 15. Val av revisorer och suppleanter 16. Val av valberedning 17. Beslut om gruppavtal för EL. Styrelsen vill undersöka eventuella ekonomiska fördelar med ett gruppavtal för EL 18. Stämmans avslutande Årsredovisningen finns tillgänglig via denna länk. Om någon önskar detta dokument i pappersform, vänligen kontakta styrelsen på midsommarbuketten@gmail.com, så ordnar vi en papperskopia. Det går också bra att kontakta någon i styrelsen direkt. Med vänlig hälsning, Styrelsen i BRF...

Läs mer »

Gällande kölistor

Publicerad - onsdag, 28 september 2016

Gällande kölistor

Hej, Styrelsen har tagit över all hantering av kölistorna för garage, p-platser utomhus och förråd från SBC. I och med det vill vi städa kölistorna och se till så att dom är uppdaterade och korrekta. Syftet är att bringa ordning och reda samt att se till så att hela vårt hyresbestånd är uthyrt i så stor utsträckning som möjligt. Alla som enligt anteckningarna från SBC står i någon kö har fått ett separat mail gällande respektive kö. För att säkerställa att anteckningarna som vi övertagit från SBC stämmer vill att ni som inte fått mail, men vet att ni ställt er i kö, hör av er till aren@midsommarbuketten.se senast 10:e oktober. Alla frågor gällande köerna hanteras från och med nu av styrelsen, vid frågor kontaktas Aren Gharibashvily aren@midsommarbuketten.se alternativt via kontakt@midsommarbuketten.se. Tveka inte att höra av er om ni har några frågor, Hälsningar Styrelsen Brf...

Läs mer »

Höststädning…

Publicerad - torsdag, 08 september 2016

Lördag 15:e oktober kl 10 kommer vi ha höststädning på innergården. Främst kommer vi fixa till poolen inför vinter, bära in möbler och liknande. Alla som vill vara med är varmt välkomna. Föreningen bjuder på korv med bröd efteråt till alla som varit med. Hälsningar Styrelsen

Läs mer »

Poolsäsongen är snart över :(

Publicerad - söndag, 28 augusti 2016

Hej! Onsdagen den 31:a augusti blir den sista dagen då poolen är öppen för bad denna säsong. Från och med torsdag (1/9) är badning inte tillåtet (vattenrening och värme stängs av). Vi kommer att behålla vattnet i poolen så länge som möjligt för trivselns skull. Hälsningar Styrelsen

Läs mer »