Nya stadgar

Publicerad fredag, 31 augusti 2018

Nya stadgar

Hej,

Behov av ändringar i våra stadgar har uppstått med anledning av ny lagstiftning. Styrelsen har därför tagit fram ett förslag till nya stadgar som vi nu vill ha era synpunkter på. Eftersom det i grunden är helt nya stadgar med ny skrivning och disposition så är det svårt att i detalj gå in på skillnaderna mellan de nya och gamla. Förslaget på nya stadgar bygger på stadgar som tagits fram av SBC:s jurister.

Förslaget på nya stadgar hittar ni här LÄNK.

För beslut om ändring av stadgar krävs antingen:
– att samtliga röstberättigade godkänner ändringarna på en stämma eller,
– att beslut tas på två på varandra följande stämmor. På den första stämman ska beslut fattas med enkel majoritet och på den andra en majoritet om minst två tredjedelar av de röstande.

Innan vi kallar till extrastämma så ger vi er nu möjlighet att i förväg inkomma med synpunkter på förslaget, dessa behöver vi senast 180930. Vi kommer därefter göra de ändringar som styrelsen finner är nödvändiga/relevanta och därefter skicka ut kallelse till extrastämma.

Synpunkter, idéer och förslag skickas via mail till kontakt@midsommarbuketten.se.

Tveka inte att höra av er om det skulle vara några frågor,

Hälsningar
Styrelsen

468 ad