Ventilation

Tilluftsfilter

Det är varje lägenhetsinnehavares ansvar att se till så att tilluftsfilter byts ut regelbundet (finns bakom elementen, se bild nedan). Easy-ventfilter kan exempelvis köpas HÄR och bör bytas varje år. Föreningen köper in filter till alla de år som OVK ska ske.

Tilluftsfilter

Köksfläktar

Det är förbjudet att koppla in andra fläktar än ”Alliance”-fläktar i vårt ventilationssystem. Om andra fläktar kopplas in kan de centrala fläktarna förstöras (mycket kostsamt för föreningen).

Köksfläktens filter samt två filterdelar (se bild nedan) bör rengöras regelbundet, göra enklast i diskmaskin.

Filterdelar

Obligatorisk ventilationskontroll – OVK

I plan- och bygglagstiftningen finns bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem, OVK, som ska göras vart sjätte år i vår fastighet. Detta är alltså en lagstadgad tillsyn som måste ske. År 2022 är det dags för nästa ventilationskontroll.

Att tänka på inför OVK för att slippa kostnader.

  • Köksfläkten samt dess filterdelar är rena.
  • Endast ”Alliance”-fläkt kopplat till systemet.
  • Tilluftsfilter är bytta.
  • Alla ventilationsdon är på plats.