Fastighet

Ekonomi
SBC ansvarar för avgifts- och hyreshantering, redovisning samt registrering av parkeringsplatser, förråd,  lägenhetsöverlåtelser och pantförskrivningar. Har du frågor kontakta SBC kundtjänst, kontakt.

Teknik
Nytorget bistår föreningens styrelse med planering och upphandling av underhålls- och ombyggnadsåtgärder.

Skötsel
Fastighetsskötaren besöker fastigheten varje vecka. Vid besök åtgärdas inrapporterade fel och kontroller av tekniska installationer utförs.

Felanmälan
Felanmälan sker till Nytorget fastigheter, kontakt.

Jour
Akuta fel som inträffar utanför den ordinarie arbetstiden felanmäls till anslutet jourföretag. Detta gäller endast vid akuta fel då åtgärd inte kan vänta till nästkommande vardag, kontakt.