Brandskydd

Brandvarnare 

I alla lägenheter ska enligt lag fungerande brandvarnare finnas installerade. Kontrollera brandvarnarens funktion regelbundet och dammsug och torka av den på utsidan, minst en gång per år. Är lägenheten större än 60 kvm bör du ha flera brandvarnare.

Brandvarnare test

Trapphuset – en utrymningsväg

Vid en eventuell brand är trapphuset en av dina utrymningsvägar. En cykel, barnvagn eller en kasse med returpapper kan försvåra en utrymning om det skulle börja brinna i huset. Detta gäller även om ambulanspersonal behöver komma fram med en bår. Trapphuset måste därför alltid hållas fritt från föremål.

Skaffa gärna en släckutrustning

En godkänd handbrandsläckare rekommenderas för hemmabruk. Lär dig hur den fungerar innan det blir för bråttom. Handbrandsläckare kan du köpa på de flesta stormarknader. Även en del försäkringsbolag säljer släckutrustning till bra priser.

Läs mer på MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) hemsida.

Anslag trapphus