Klimatklivet

Publicerad onsdag, 05 juli 2017

Klimatklivet

Hej medlemmar,

Vi kommer under sommaren installera 6 stycken laddstationer för elbilar i garaget. Arbetet är klart senast den 31 augusti.
Om ni är intresserade av en plats så är det som vanligt bara att maila.

Varje plats får en tillgänglig effekt på 3,7kW.

Elbilsplatsen kostar 300 kr utöver den vanliga hyran per månad. I detta pris ingår 125 kr för el. Elförbrukningen kommer sedan avläsas en gång i kvartalet och justeras.

Under vintern ansökte föreningen om klimatinvesteringstöd hos Naturvårdsverkets projekt ”Klimatklivet”. Naturvårdsverket beviljade vår ansökan och delfinanserierar hela arbetet!! Resterande delen av kostnaden finansieras genom höjda hyror för elbilsplatser.

Vill ni läsa mer om klimatklivet så klicka på länken nedan.

http://www.naturvardsverket.se/klimatklivet

Hälsningar
Styrelsen

468 ad