Poolinvigning! :)

Publicerad - fredag, 22 maj 2015

Poolinvigning! :)

Nu närmar sig poolsäsongen, lördag den 30:e maj kommer den att öppnas. Vi kommer i samband med detta, lördag 30:e maj kl 13:00, ha grillning på innergården för att fira sommaren. Föreningen kommer bjuda på hamburgare så får alla ta med sig vad man vill dricka själva. För att kunna köpa tillräckligt med mat behöver vi veta om ni tänker närvara. Skicka ett mail tillkontakt@midsommarbuketten.se om ni kommer vara med på grillningen, vi behöver ert svar senast måndag 25:e...

Läs mer »

Kvartalsinfo Q2 – 2015

Publicerad - fredag, 22 maj 2015

Kvartalsinfo Q2 – 2015

Hej Medlemmar i BRF Midsommarbuketten, Först vill vi passa på att tacka alla som var med på vårstädningen 9:e maj, det blev riktigt bra vilket gör att vi framöver kommer ha vår och höststädning årligen. Nu närmar sig poolsäsongen, lördag den 30:e maj kommer den att öppnas. Vi kommer i samband med detta, lördag 30:e maj kl 13:00, ha grillning på innergården för att fira sommaren. Föreningen kommer bjuda på hamburgare så får alla ta med sig vad man vill dricka själva. För att...

Läs mer »

Kvartalsinfo Q1 – 2015

Publicerad - tisdag, 17 februari 2015

Kvartalsinfo Q1 – 2015

Hej, Nu är det nytt år och även nya medlemmar i föreningens styrelse, vi vill därför passa på att berätta vilka vi är; Aren Gharenbashvily (Midsommargränd 4)- vice ordförande Erik Nihlen (midsommarvägeen 49) Lasse Jonsson (Midsommargränd 8) – ordförande Tina Jonsson (Midsommargränd 8) Nariman Navaee (Tellusborgsvägen 65C) Oscar Bergqvist (Midsommargränd 4) Linda Lennartsson (Midsommargränd 2) Suppleanter är Jessica Thyr (Midsommarvägen 55) och Luis Tavares...

Läs mer »

Kameraövervakning?

Publicerad - torsdag, 12 februari 2015

Kameraövervakning?

Hej, Efter den senaste tidens inbrott och inbrottsförsök i garaget har styrelsen diskuterat flera olika åtgärder. Vi har redan beslutat om att alla larm från dörrarna ska skickas vidare till ett par av oss i styrelsen så att vi så fort som möjligt kan kontrollera dörrarna. Vi har även anlitat specialister för att åtgärda alla dörrar som inte går igen som dom ska, ett arbete som är påbörjat. En annan åtgärd som diskuterats vid flertalet möten är kameraövervakning. Efter de...

Läs mer »

Nya stadgar

Publicerad - onsdag, 11 februari 2015

Nya stadgar

Hej, Nu har ändringarna i våra stadgar som beslutades senast vid extrastämman 141030 (protokoll) registrerats hos Bolagsverket. Ändringarna i stadgarna gör att vi från och med 150112 kan ta ut en avgift från den som hyr ut sin lägenhet i andrahand. Avgiften kommer att vara 10% av ett prisbasbelopp per år. Länk till våra nya stadgar Hälsningar...

Läs mer »

Protokoll från extrastämman

Publicerad - lördag, 08 november 2014

Protokoll från extrastämman

Hej, Med 15 JA-svarande och 3 NEJ-svarande godkände stämman förslaget om att ändra i föreningens stadgar i syfte att börja ta ut en avgift av dom medlemmar som hyr ut sina lägenheter i andra hand (10% av ett prisbasbelopp per år). Innan ändringen av stadgarna kan ske måste ytterligare en omröstning ske, vilket kommer att ske vid den ordinarie stämman. Vid denna omröstning måste minst 2/3 av alla närvarande medlemmar godkänna förslaget. Protokoll extrastämma 141030 På grund...

Läs mer »

Kvartalsinfo – Q3-4 2014

Publicerad - torsdag, 30 oktober 2014

Kvartalsinfo – Q3-4 2014

Hej medlemmar i BRF Midsommarbuketten, Tidigare i år började vi mäta varmvattenförbrukningen i varje enskild lägenhet. Första fakturan ni fick saknade kostnaden för april månad, vilket gör att den kommer läggas till på nästa faktura för varmvattenmätningarna. Fortsättningsvis ska varmvattnet mätas och faktureras kvartalsvis. Som ni kunde se på fakturan hade ni samma kostnad för alla tre månader, detta då avläsning sker kvartalsvis och sedan fördelas ut jämt över...

Läs mer »

Varmvattenmätningar, info

Publicerad - torsdag, 11 september 2014

Varmvattenmätningar, info

Hej medlemmar! Tidigare i våras installerades individuella varmvattenmätare i samtliga lägenheter för att  kunna mäta förbrukningen enskilt för varje lägenhet. Mätningen startade samtidigt för alla den 1 april. En kubik varmvatten kommer att kosta 70:-. Mätperiod I samband med aviseringen för avgifterna inför kvartal 4 så kommer även räkningen för ert förbrukade varmvatten att stå med på aviseringen för oktober månadsavgift. Den första räkningen omfattar en förlängd period...

Läs mer »

Vattenavstängning

Publicerad - onsdag, 10 september 2014

Vattenavstängning

Hej alla medlemmar, Vattnet (varm och kall) till hela vår fastighet kommer att stängas av på måndag 15/9 mellan kl 09:30-14:00 pga VA-arbeten. Det är väldigt viktigt att ni inte lämnar några kranar öppna under denna tid. Hälsningar Styrelsen

Läs mer »

Porttelefonerna är i drift

Publicerad - tisdag, 24 juni 2014

Porttelefonerna är i drift

Hej alla! Nu är alla porttelefoner i drift (förutom den på 65E som åtgärdas senare i veckan). Något försenat, senare denna vecka, kommer portkoden (inte på innergårdsdörrarna) stängas av och cylindrarna bytas ut. Så här gör era besökare Genom att trycka på knapparna under pilsymbolerna kan man bläddra sig fram till den lägenhetsinnehavare man söker. När rätt person är markerad trycker man på OK/RING. Så här gör du När det kommer ett samtal från porten ringer din telefon som...

Läs mer »

Kvartalsinfo – Q2 2014

Publicerad - måndag, 02 juni 2014

Kvartalsinfo – Q2 2014

Hej, Nedan följer lite info om vad som händer i vår förening nu och en tid framöver. Häromdagen fick ni alla info om det nya låssystemet som kommer tas i bruk den 23:e juni, se till att ni hämtar ut era brickor i tid och har ni fler funderingar så finns info på hemsidan. Vi kommer ha en cykelrensning nu i juni, där alla cyklar redan nu har märkts upp och sedan får man ta bort lappen på sin cykel, på så sätt kan vi få rensat bort cyklar som inte längre har någon ägare. Dessa...

Läs mer »

Utkvittering av inpasseringskort

Publicerad - fredag, 30 maj 2014

Utkvittering av inpasseringskort

Hej medlemmar! Tiden har kommit för att kvittera ut era inpasseringskort och nya garagedosor. Den 23:e juni kommer vi att byta låscylindrarna till entrédörrarna, garageingångarna, förråden samt stänga av den gamla radioläsaren till garageinfarten. Samma dag kommer inpasseringskoden att stängas av. Det betyder att ni Måste ha era inpasseringskort från och med den 23:e juni, annars kommer ni inte att komma in i huset (era nycklar kommer inte att fungera). Inpasseringskorten...

Läs mer »

Vi tar det lugnt!

Publicerad - tisdag, 08 april 2014

Vi tar det lugnt!

Hej alla! Som ni ser så pågår arbetet med installation av nya passagesystemet för fullt, ursäkta röran och stöket! Vi vill bara säga att även fast nya systemet kommer upp fortare än tänkt så kommer vi inte att forcera övergången. Nycklarna, garagedosorna och våra nuvarande koder kommer att fungera in i det sista. Vi kommer att dela ut inpasseringskorten och nya garagedosorna i god tid innan dagen då cylindrarna ska bytas. Exakt tidsplan och hur och när inpasseringskort/nya...

Läs mer »

Nytt inpasseringssystem!

Publicerad - måndag, 17 mars 2014

Nytt inpasseringssystem!

Hej alla medlemmar! För att öka tryggheten och för att minska inbrottsrisken har styrelsen beslutat att byta ut nuvarande inpasseringssystem. Vi har även den här gången förhandlat med flera leverantörer för att försöka få ner priset så mycket som möjligt. Vi har valt kvalitetssystemet ASSA Arx som kommer att levereras av företaget Axlås AB. Installationen påbörjas onsdagen den 19:e mars och systemet beräknas vara fullt driftsatt v 17. Det nya systemet kommer erbjuda...

Läs mer »

Viktig info gällande övergången till ComHem!

Publicerad - fredag, 28 februari 2014

Viktig info gällande övergången till ComHem!

Hej alla medlemmar! ComHem har meddelat att alla medlemmar i föreningen måste själva ringa dom (90222) och ansluta sig till vårt kollektiva avtal. Styrelsen har försökt att få ComHem att gå med på att låta styrelsen ta hand om detta. Tyvärr så funkar inte det rent tekniskt för ComHem varför det är väldigt viktigt att varje medlem ringer ComHem och anmäler sig till vårt kollektiva avtal. Ring ComHem så fort som möjligt (90222) men senast en vecka innan övergången den 31:a...

Läs mer »

Ändring av tidigare aviserad avgiftssänkning

Publicerad - fredag, 28 februari 2014

Ändring av tidigare aviserad avgiftssänkning

Hej! Av främst tekniska skäl har styrelsen beslutat att ändra tidigare aviserad avgiftssänkning. Tidigare har vi aviserat att avgifterna först kommer att sänkas med 44 kr och sedan ytterligare 7,5 %. Avgifterna kommer istället att direkt sänkas med 7,5 % och sedan kommer bredbandsavgiften att sänkas med 44 kr till 145 kr per månad. Detta innebär endast en marginell skillnad.  Följande ändringar gäller alltså från och med 1:a april 2014. Avgifterna sänks med 7,5 %. Ny post...

Läs mer »

Övergången till ComHem närmar sig…

Publicerad - onsdag, 29 januari 2014

Övergången till ComHem närmar sig…

Hej alla medlemmar! Den efterlängtade övergången till ComHem närmar sig och vi börjar få fler och fler frågor. Vi har nu kommit överens med Telia och ComHem om ett datum, övergången kommer att ske den 31:a mars.  För att göra det enklare för er att ta del av information och för att få snabba svar på era frågor så har vi skapat en ny informationssida här på hemsidan, sidan kommer att uppdateras kontinuerligt. Saknar ni svar på era frågor så är ni välkomna att maila dessa...

Läs mer »

Kvartalsinfo – Q1 2014

Publicerad - måndag, 20 januari 2014

Kvartalsinfo – Q1 2014

Hej medlemmar, Midsommarbukettens styrelse kommer i år börja med att skicka ut kvartalsmail till alla medlemmar som lämnat sina mailadresser till oss, där vi kommer berätta vad som händer i föreningen och vad som planeras framöver. Hör av er med mailadress till kontakt@midsommarbuketten.se om ni önskar utskick och ej tidigare angett er mailadress. Vi vill börja med att presentera den nya styrelsen för året; Tina Jonsson, ekonomi och löpande avtal Lasse Jonsson, ordförande...

Läs mer »

Avgiftssänkning P-platser utomhus

Publicerad - tisdag, 14 januari 2014

Avgiftssänkning P-platser utomhus

Hej! Styrelsen har beslutat att sänka avgifterna för p-platserna utomhus från och med 1:a april 2014 med 125 kr, den nya avgiften blir 375 kr per månad. Avgifterna för garageplatserna lämnas oförändrade på 800 kr per månad. Är du intresserad av att hyra garage (800 kr per månad), P-plats (375 kr per månad) eller något av de extra förråd vi har (350 kr per månad), kontakta Marita på SBC, marita.bouzaabia@sbc.se. Hälsningar...

Läs mer »

Avgiftssänkning!

Publicerad - onsdag, 04 december 2013

Avgiftssänkning!

OBS!!! Läs även nyhet gällande ändring av nedan aviserad avgiftssänkning. LÄNK Hej alla medlemmar! Styrelsen har idag (131204) beslutat om en avgiftssänkning för alla medlemmar med anledning av minskade kostnader för grovsoprummet, varmvattenförbrukningen och det uppsagda avtalet med Telia. Alla lägenheter kommer att få en avgiftssänkning med 44 kr per månad och lägenhet med anledning av det uppsagda avtalet med Telia, efter denna sänkning kommer avgifterna att sänkas...

Läs mer »