Kvartalsinfo Q1 – 2015

Publicerad tisdag, 17 februari 2015

Kvartalsinfo Q1 – 2015

Hej,

Nu är det nytt år och även nya medlemmar i föreningens styrelse, vi vill därför passa på att berätta vilka vi är;

 • Aren Gharenbashvily (Midsommargränd 4)- vice ordförande
 • Erik Nihlen (midsommarvägeen 49)
 • Lasse Jonsson (Midsommargränd 8) – ordförande
 • Tina Jonsson (Midsommargränd 8)
 • Nariman Navaee (Tellusborgsvägen 65C)
 • Oscar Bergqvist (Midsommargränd 4)
 • Linda Lennartsson (Midsommargränd 2)
 • Suppleanter är Jessica Thyr (Midsommarvägen 55) och Luis Tavares (Tellusborgsvägen 65 E).

I varje trappuppgång finns kontaktuppgifter till oss om ni behöver nå oss per telefon, annars går det som vanligt att kontakta oss via föreningsmailen kontakt@midsommarbuketten.se. Tänk på att kolla på vår hemsida för att hålla er uppdaterade, där finner ni även svar på de vanligaste frågorna som dyker upp.

Under vintern när det är snö ute ber vi alla medlemmar tänka lite extra på att se till att portdörrarna stängs efter att ni gått in/ut, annars står dörren och larmar. Vi har haft några portar där larmet gått ofta pga att dessa inte kunnat stängas ordentligt. Det ska åtgärdas i januari/februari. Vi har beslutat att larm i portarna ska gå vidare till styrelsen. Det innebär att alla medlemmar måste vara uppmärksamma på att portar stängs efter er, så vi slipper onödiga samtal. Det finns sopkvastar i varje port för att kunna sopa bort snö o grus, gör gärna detta när ni ser att behovet finns. För garaget gäller det att alla som kör in och ut säkerställer att porten går igen efter sig, och att ingen obehörig kommer med in i garaget. Vi måste alla tänka på detta så att inbrott undviks ( vi har haft några inbrott i garaget den senaste tiden). Vänta därför kvar i närheten av porten tills ni sett att den gått igen.

När det gäller kontakter för vår förening gäller följande (alla telefonnummer kan hittas på hemsidan);

 • Kone kontaktas om hissarna går sönder. Vi har ett avtal som gäller dygnet runt, även helgtid. Telefonnumret är 0771-500000. Är man osäker kan alltid styrelsen kontaktas. Fastighetsjouren ska ej kontaktas om det handlar om fel på hissarna.
 • Störningsjouren kan kontaktas om någon granne stör, tänk dock på att först försöka prata med den som stör så att denne uppmärksammas om problemet. Är man osäker på om störningsjouren kan kontaktas, hör av er till styrelsen. Varje utryckning kostar 2500 kr och kommer läggas på den som stör om det kan påvisas att detta skett.
 • Nytorget kan kontaktas för felanmälan av vår fastighet. Är det mindre, icke-akuta ärenden bör istället styrelsen kontaktas (Nytorget tar betalt för alla frågor och ibland kan vi lösa det själva utan deras hjälp)
 • Larmsystemet: om det inte är akuta ärenden ska man kontakta kontakt@midsommarbuketten.se, är det dock akut finns kontaktuppgifter på vår hemsida till Aren som är ansvarig för systemet i styrelsen.
  Alla medlemmar ska ha fått information i brevlådan förra veckan angående röstning om kameraövervakning i garaget, glöm inte att lägga er röst så vi får så mycket input som möjligt i frågan.

Vi planerar en vårstädning för alla medlemnmar som är intresserade av att hjälpa till. Det kommer bli i april/maj och mer info kommer att komma ut närmare i tiden.

Slutligen vill vi passsa på att informera om att ändringarna i våra stadgar som beslutades senast vid extrastämman 141030 nu registrerats hos Bolagsverket. Ändringarna i stadgarna (länk till våra stadgar) gör att vi från och med 2015-01-12 kan ta ut en avgift från den som hyr ut sin lägenhet i andrahand. Avgiften kommer att vara 10% av ett prisbasbelopp per år. Vill ni ha de nya stadgarna utskrivna är ni välkomna att kontakta styrelsen.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

468 ad