Facebook

Publicerad torsdag, 07 november 2013

Facebook

Midsommarbuketten har nu en Facebook-sida med samma namn. Sidan ska fungera som ett forum, medlemmar emellan och givetvis som en kommunikationskanal mellan medlemmar och styrelse. Denna sida kommer inte ersätta styrelsens nuvarande kommunikationskanaler; informationsblad i trapphusen och per mail. Tänk på att det ni skriver på Facebook-sidan blir offentligt!

LÄNK till sidan

468 ad