Försäljning

Vid försäljning och överlåtelse av lägenhet tar föreningen ut en överlåtelseavgift på 2,5 % av prisbasbeloppet av köparen. För 2011 är överlåtelseavgiften ca 1070 kronor.

Vid pantförskrivning av lägenhet tas en pantavgift ut av köparen. Avgiften är 1 % av prisbasbeloppet per pant. För 2011 är pantavgiften ca 428 kronor per pant.

Tänk på att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet bifogas. Även om man redan är medlem i föreningen och köper en annan bostadsrätt inom föreningen måste detta godkännas av styrelsen, skicka överlåtelseavtalet till styrelsen.

Vid försäljning skickar du överlåtelseavtalet per post till adress:

Brf Midsommarbuketten
Midsommarvägen 55
126 35 Hägersten

Vid försäljning förverkas rätten till eventuella garageplatser, p-platser och/eller extraförråd.

Föreningen accepterar Inte juridiska personer som medlemmar.