Föreningsstämma

Kallelse och underlag till stämma 28 november 2022

Föreningsstämma
Föreningsstämman är vägen för dig som är medlem i Brf Midsommarbuketten att utöva ditt inflytande. Stämman innehåller vanligen bokslut och val av styrelse, men kan också innehålla andra frågor av större betydelse och omröstningar.

Generella regler för stämman
Föreningsmedlem som vill att något ska beslutas av stämman ska lämna ett sådant förslag (motion) till styrelsen. Förslaget sänds med e-post till kontakt@midsommarbuketten.se eller läggs i styrelsens brevlåda på Midsommarvägen 55. Motioner med styrelsens eventuella kommentarer kommer att framgå av dagordningen.

I motionen ska anges namn, lägenhetsnummer samt vad som yrkas och skälen för yrkandet. Föreningsmedlem som vill väcka en fråga eller i övrigt göra styrelsen och övriga medlemmar uppmärksam på något förhållande som berör flera och som inte kommer att framgå av dagordningen är välkommen att göra det under styrelsens orientering om aktuella ärenden m.m. eller under reservtiden. Inga beslut får fattas i anledning av en på så sätt väckt fråga.

Protokoll (pdf)

Föreningstämma/Årsstämma-2022-11-28

Föreningsstämma/Årsstämma 2021-12-20

Extrastämma 2019-06-04

Föreningsstämma/Årsstämma 2018-12-06

Föreningsstämma/Årsstämma 2017-12-19

Föreningsstämma/Årsstämma 2016-11-22

Extrastämma 2015-12-08

Föreningsstämma/Årsstämma 2015-11-24

Föreningsstämma/Årsstämma 2014-11-27

Extrastämma 2014-10-30

Föreningsstämma/Årsstämma 2013-11-28

Föreningsstämma/Årsstämma 2012-11-27

Obs!
Bilaga 1, röstlängden, publiceras inte på hemsidan i och med att den innehåller personuppgifter. Bilagan går att ta del av, av den som önskar, genom styrelsen.