FAQ

Jag behöver kopiera upp en lägenhetsnyckel till, hur går jag tillväga?
Du vänder dig till vår fastighetsförvaltare Nytorget.

Jag har ingen poolnyckel, vart får jag tag i denna?
Det är förra lägenhetsinnehavarens ansvar att lämna över den till dig som nyinflyttad. Om ni behöver köpa en ny nyckel får ni vända er till vår fastighetsförvaltare Nytorget.

Vart får jag lov att parkera cyklar och barnvagnar?
På bottenplan i porten finns det ett cykel och barnvagnsförråd där dessa saker får förvaras. Om det är fullt måste man ta hand om sina saker själv (t.ex. i lägenheten). Ingenting får förvaras i trappuppgångarna p.g.a. brandrisk.

Finns det några garantipunkter kvar att åtgärda i lägenheterna?
Lägenhetsinnehavaren ansvarade för att garantibesiktningen blev gjord under 2011 (2 år efter färdigställandet av huset) och de saker som då ansågs vara garantipunkter åtgärdades. (Det var lägenhetsinnehavarens ansvar att säkerställa att felen blev åtgärdade)

Hur lång garanti är det på vitvarorna i lägenheten?
Garantin gällde 2 år från 2009.

Jag är intresserad av att hyra förråd, hur gör jag?
Maila vår styrelse på kontakt@midsommarbuketten.se kom ihåg att uppge adress och lägenhetsnummer. Du kan tidigast ställa dig i kö dagen du har fått tillträde till lägenheten.

Vart kan man köpa nya luftfilter till lägenheten?
Firman heter Acticon, www.acticon.se, och filtret heter Easy-vent.

Det står fortfarande den förra lägenhetsinnehavarens namn på namnlistan i entreplan och vid tidningshållaren, hur byter jag detta?
Det är vår fastighetsförvaltare som ansvarar för att bytet blir gjort. Hör av er till Nytorget om det dröjer för länge.

Jag får inte mina hyresavier, vart ska jag vända mig för att få hjälp?
Hör av er till vår ekonomiska förvaltare SBC, kontakt.