Ventilation

Tilluftsfilter

Det är varje lägenhetsinnehavares ansvar att se till så att tilluftsfilter byts ut regelbundet (finns bakom elementen, se bild nedan). Easy-ventfilter kan exempelvis köpas HÄR och bör bytas varje år.

Tilluftsfilter

Köksfläktar

Det är förbjudet att koppla in andra fläktar än ”Alliance”-fläktar i vårt ventilationssystem. Om andra fläktar kopplas in kan de centrala fläktarna förstöras (mycket kostsamt för föreningen).

Köksfläktens filter samt två filterdelar (se bild nedan) bör rengöras regelbundet, göra enklast i diskmaskin.

Filterdelar

Obligatorisk ventilationskontroll – OVK

I plan- och bygglagstiftningen finns bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem, OVK, som ska göras vart sjätte år i vår fastighet. Detta är alltså en lagstadgad tillsyn som måste ske. År 2027 är det dags för nästa ventilationskontroll.

Att tänka på inför OVK för att slippa kostnader.

  • Köksfläkten samt dess filterdelar är rena.
  • Endast ”Alliance”-fläkt kopplat till systemet.
  • Tilluftsfilter är bytta.
  • Alla ventilationsdon är på plats.