Felanmälan

Störningsjouren

Telefon: 08 568 214 00
www.storningsjouren.se

Teknisk förvaltning, fastighetsskötsel och felanmälan

Nytorget Fastigheter AB
E-post:  info@nytorget.se
Felanmälan/växel: 08 640 08 00
Öppettider: Måndag till fredag 08.00 – 16.00
Felanmälan online

Fastighetsjour (akuta ärenden efter kontorstid, ej hiss eller inpasseringssystem)

Telefon: 020 212 112

Obs! Om felet inte är av akut karaktär eller om felet inte ansvaras av föreningen kommer kostnaden för jourutryckningen att faktureras felanmälaren.

Felanmälan HISS / Hissjour

Kone: 0771 50 00 00

Ekonomisk förvaltning (avgifter)

SBC kundtjänst: 08 775 72 00
E-post: kundtjanst@sbc.se

Förråd, garage och p-platser

Kontakta styrelsen om ni vill hyra förråd, garage eller p-plats, kontakt@midsommarbuketten.se.

Felanmälan porttelefoner/inpasseringssystem
Förlustanmälan inpasseringskort / garagedosor

Mindre akuta ärenden: kontakt@midsommarbuketten.se
Vid akuta ärenden kontaktas någon i styrelsen.

Varmvattenmätare – frågor och beställning av flyttavräkning

Techem Sverige AB (tidigare Inergi AB)
Telefon: 08 4101 9390
E-post: info@techem.se

Bredband, TV och telefoni

Vid behov av support eller felanmälan kontakta Tele2, 90222.

Kontaktuppgifter till styrelsen hittar ni här