Varmvattenmätare

Våren 2014 installerades individuella varmvattenmätare i samtliga lägenheter för att kunna mäta förbrukningen enskilt för varje lägenhet.

Mätperiod

Varmvattenkostnaden faktureras kvartalsvis via avierna för lägenhetsavgifterna.

Mätningar

Företaget som installerat mätarna är även de som utför mätningen automatiskt samt skickar avräkningsfilen till vår ekonomiska förvaltare. Den ekonomiska förvaltare läser in filen och administrerar den vidare till var och en av oss. Varken vår ekonomiska förvaltare eller styrelsen kan svara på frågor kring din räkning, exempelvis kostnad eller förbrukning. Alla frågor kring varmvattenmätarna hänvisas till Techems (tidigare Inergi AB) kundtjänst.

Flyttavräkning

Medlem som flyttar under mätperiod kan kontakta Techem för flyttavräkning alternativt komma överens med nya ägaren om hur kostnaden för förbrukningen ska delas. Om en flyttavräkning beställs debiteras säljaren av lägenheten 350 kr. Om ingen flyttavräkning beställs eller om ingen överenskommelse sker med den gamla ägaren blir den nya ägaren tvungen att stå för eventuell varmvattenförbrukning som skett innan inflyttning.

Kontaktuppgifter Techem

Techem Sverige AB (tidigare Inergi AB)
Elbegatan 5 | 211 20 Malmö
Stockholm: 08 4101 9390

www.techem.se | info@techem.se