Grillning

Gasol- och elgrillar får användas.

Av brandsäkerhetsskäl är inte kolgrillar tillåtna.