Sophantering

AVFALLSHANTERING, EL-AVFALL, KEMISKA PRODUKTER

Information om var närmsta återvinningscentral (ÅVC) finns, finner du i trapphusen.

a) Hushållssopor, slängs i soprum på Midsommargränd 2 och Midsommargränd 10.

b) Kompostavfall sorteras separat i soprum på Midsommargränd 2 och Midsommargränd 10, där finns även kompostpåsar att hämta.

c) Källsortering görs på miljöstationen bredvid parken på Tellusborgsvägen 51.

d) Det är enligt lag förbjudet att kasta elektroniskt avfall i soporna. Detta innebär att t.ex. lampor, tv-apparater, datorer och batterier m.m. absolut inte får kastas i föreningens soprum eller grovsoprum. Föreningen, och således din avgift till föreningen, belastas med en kostnad på 750 kr + 6 kronor per kilo av sophämtningsföretaget.

e) Kemiska produkter och farligt avfall, som t.ex. våt målarfärg, lack och limrester, lösnings- och rengöringsmedel får ej kastas i soprum. Det kostar 750 kr + 2040 kr per kilo för föreningen de gånger kemiska produkter och/eller farligt avfall slängs i våra soputrymmen.

Du ansvarar själv för att transportera möbler, grovsopor, elektroniskt avfall, kemiska produkter och farligt avfall m.m. till ÅVC.