Nytt inpasseringssystem!

Publicerad måndag, 17 mars 2014

Nytt inpasseringssystem!

Hej alla medlemmar!

För att öka tryggheten och för att minska inbrottsrisken har styrelsen beslutat att byta ut nuvarande inpasseringssystem. Vi har även den här gången förhandlat med flera leverantörer för att försöka få ner priset så mycket som möjligt.

Vi har valt kvalitetssystemet ASSA Arx som kommer att levereras av företaget Axlås AB. Installationen påbörjas onsdagen den 19:e mars och systemet beräknas vara fullt driftsatt v 17.

Det nya systemet kommer erbjuda följande förändringar/förbättringar:

  • taggarInpassering via huvudentréerna, garageingångarna och förråden kommer att ske med hjälp av inpasseringskort (beröringsfri teknik). Vi kommer alltså inte att ha gemensamma koder vilket minimerar riskerna med otillåten passage. Inpassering genom dessa dörrar kommer inte att vara möjligt med hjälp av nycklar. Inpasseringskort kan tas bort ur systemet om någon tappas bort, något som inte är möjligt idag när vi enbart använder nycklar.
  • Alla entréer kommer att utrustas med porttelefoner som kan kopplas till mobiltelefoner, vid besök kan man alltså öppna entrédörren med hjälp av sin mobiltelefon/hemtelefon.
  • Alla dörrar kommer att vara daglarmade i syfte att påkalla uppmärksamhet om någon dörr inte går i lås.
  • Systemet klarar av minst 24 timmars strömavbrott.
  • Alla radioöppnare till garagen kommer att bytas ut. De nya radioläsarna integreras i samma system och kan stängas av om någon kommer bort/stjäls.
  • 3 st inpasseringskort kommer att delas ut per lägenhet, önskas fler går det att till en mindre kostnad att köpa extra.

För att porttelefonerna ska fungera behöver ni meddela oss vilket nummer som ni vill att samtalen ska gå till, använd följande formulär:

OBS! Endast ett nummer per lägenhet!

[contact-form-7 id=”376″ title=”Insamling telefonnummer ASSA ARX”]

Som vanligt skickar ni era frågor och synpunkter till  kontakt@midsommarbuketten.se

Hälsningar
Styrelsen

468 ad