Varmvattenmätningar, info

Publicerad torsdag, 11 september 2014

Varmvattenmätningar, info

Hej medlemmar!

Tidigare i våras installerades individuella varmvattenmätare i samtliga lägenheter för att  kunna mäta förbrukningen enskilt för varje lägenhet. Mätningen startade samtidigt för alla den 1 april. En kubik varmvatten kommer att kosta 70:-.

Mätperiod

I samband med aviseringen för avgifterna inför kvartal 4 så kommer även räkningen för ert förbrukade varmvatten att stå med på aviseringen för oktober månadsavgift. Den första räkningen omfattar en förlängd period 1 april tom 31 juli. Fortsättningsvis kommer räkningen omfatta perioder om 3 månader.

Frågor

Företaget som installerat mätarna är även de som utför mätningen automatiskt samt skickar avräkningsfilen till vår ekonomiska förvaltare SBC som läser in filen och administrerar den vidare till var och en av oss. Varken SBC eller styrelsen kan svara på frågor kring din räkning ex kostnad eller förbrukning utan dessa frågor hänvisas till Techems (tidigare Inergi AB) kundtjänst.

Flyttavräkning

Medlem som flyttar under mätperiod kan kontakta Techem för flyttavräkning alternativt komma överens med nya ägaren om hur kostnaden för förbrukningen ska delas. Om en flyttavräkning beställs debiteras säljaren av lägenheten 350 kr.

Kontaktuppgifter Techem

Techem Sverige AB (tidigare Inergi AB)
Elbegatan 5 | 211 20 Malmö
Stockholm: 08 4101 9390

www.techem.se | info@techem.se

Hälsningar
Styrelsen

468 ad