Kvartalsinfo – Q3-4 2014

Publicerad torsdag, 30 oktober 2014

Kvartalsinfo – Q3-4 2014

Hej medlemmar i BRF Midsommarbuketten,

Tidigare i år började vi mäta varmvattenförbrukningen i varje enskild lägenhet. Första fakturan ni fick saknade kostnaden för april månad, vilket gör att den kommer läggas till på nästa faktura för varmvattenmätningarna. Fortsättningsvis ska varmvattnet mätas och faktureras kvartalsvis. Som ni kunde se på fakturan hade ni samma kostnad för alla tre månader, detta då avläsning sker kvartalsvis och sedan fördelas ut jämt över tremånadersperioden (oavsett hur den totala summan egentligen förbrukats). För mer info om varmvattnet, se vår hemsida www.midsommarbuketten.se/varmvattenmätningar, där kan ni även se info vad som gäller vid flytt m.m.

Vi vill också informera om att vi har gjort ett tillägg till våra ordningsregler, avsnitt 1C; vi har gjort ett förtydligande om vad som gäller då kostnader uppstår på grund av olyckor, skadegördelse eller av att ordningsreglerna inte följs, till exempel bajs i pool, glaskross och så vidare. Styrelsen har beslutat att dessa kostnader ska debiteras ansvarig medlem istället för att föreningen tar det gemensamt. Denna syn går att jämföra med resten av samhällets syn på ansvarsfrågan vid olyckor och skadegörele.

Vi går mot mörkare tider och planerar tills julen i år köpa in belysning/julgran på innergården.

Tidigare i vår köpte vi in trådgårdsredskap, gräsklippare m.m. för att kunna hålla fin ordning på vår innergård, något som inte sköttes i någon större utsträckning tidigare. Gräsklippningen har skötts mer frekevent i år och vi planerar tills nästa vår att ha en ”vårstädning” för att fixa i ordning allt inför sommarsäsongen, där samtliga medlemmar kommer bjudas in att delta om man vill. Om det är någon som har kunskap gällande skötsel av våra buskar, träd, plantering av blomlökar m.m. så får man gärna meddela oss, så kan vi förbereda oss bättre inför vårstädningen.

Det planeras byggas ett höghus i närheten av vår byggnad, ”Tellus tower”. Ni kan på denna LÄNK för att se lite info om det planerade huset. Stadsbyggnadskontoret kommer inom någorlunda snart framtid behandla detta och då har alla boende här möjlighet att säga sitt. Håll i så fall utkik efter datum för detta.

Vi vill också passa på att upplysa alla om att borrning i väggarna i lägenheterna låter mycket genom hela huset, så tänk lite extra på när detta görs, så vi inte stör varandra för mycket.

Det kommer snart skickas ut inbjudan till årsstämman men vi vill redan nu passa på att informera om datumet för stämman; Torsdag 27:e november, så boka in det datumet redan nu.

Mvh
Styrelsen BRF Midsommarbuketten
468 ad