Protokoll från extrastämman

Publicerad lördag, 08 november 2014

Protokoll från extrastämman

Hej,

Med 15 JA-svarande och 3 NEJ-svarande godkände stämman förslaget om att ändra i föreningens stadgar i syfte att börja ta ut en avgift av dom medlemmar som hyr ut sina lägenheter i andra hand (10% av ett prisbasbelopp per år).

Innan ändringen av stadgarna kan ske måste ytterligare en omröstning ske, vilket kommer att ske vid den ordinarie stämman. Vid denna omröstning måste minst 2/3 av alla närvarande medlemmar godkänna förslaget.

Protokoll extrastämma 141030

På grund av att det finns personuppgifter i röstlängden så publiceras den inte, är någon intresserad av att se den så är ni välkomna att kontakta styrelsen.

Styrelsen

468 ad