Nya stadgar

Publicerad onsdag, 11 februari 2015

Nya stadgar

Hej,

Nu har ändringarna i våra stadgar som beslutades senast vid extrastämman 141030 (protokoll) registrerats hos Bolagsverket. Ändringarna i stadgarna gör att vi från och med 150112 kan ta ut en avgift från den som hyr ut sin lägenhet i andrahand. Avgiften kommer att vara 10% av ett prisbasbelopp per år.

Länk till våra nya stadgar

Hälsningar
Styrelsen

468 ad