Kameraövervakning?

Publicerad torsdag, 12 februari 2015

Kameraövervakning?

Hej,

Efter den senaste tidens inbrott och inbrottsförsök i garaget har styrelsen diskuterat flera olika åtgärder. Vi har redan beslutat om att alla larm från dörrarna ska skickas vidare till ett par av oss i styrelsen så att vi så fort som möjligt kan kontrollera dörrarna. Vi har även anlitat specialister för att åtgärda alla dörrar som inte går igen som dom ska, ett arbete som är påbörjat.

En annan åtgärd som diskuterats vid flertalet möten är kameraövervakning. Efter de senaste inbrotten har vi fått höra detta önskemål från fler och fler medlemmar. Av den anledningen har vi beslutat att börja med att göra en undersökning bland alla medlemmar för att se om detta är något som majoriteten vill.

Om det beslutas om kameraövervakning så kommer större delen av arbetet med installationen (montering, kabeldragning osv) att utföras av styrelsen. Detta kan vi göra då det finns kompetens inom området i styrelsen och för att vi vill hålla föreningens kostnader nere.

Röstning

Varje medlem (en per lägenhet) kommer att inom dom närmaste veckorna att få ett informationsbrev och en unik identifikationskod i sin brevlåda. Röstningen kommer att ske via föreningens hemsida där även identifikationskoden ska anges. Observera att det bara finns ett exemplar av varje kod, så håll reda på lappen. Styrelsen kommer inte att kunna att se vem som lagt vilken röst.  Röstningen avslutas preliminärt 15:e mars.

Krävs tillstånd för kameraövervakning?

Tillstånd för kamerabevakning krävs inte på platser dit allmänheten inte har tillträde, såsom flerbostadshus. Övriga bestämmelser i kameraövervakningslagen gäller dock, bland annat att inspelat material endast får sparas i upp till två månader. Datainspektionen är tillsynsmyndighet för platser dit allmänheten inte har tillträde.

Vem får ta del av det inspelade materialet?

Enstaka personer ur styrelsen kommer att ha access till det inspelade materialet, detta i egenskap av systemadministratörer. Inspelat material kommer endast att lämnas ut till polis vid misstanke om brott.

Synpunkter, tankar och idéer tar vi som vanligt emot på kontakt@midsommarbuketten.se.

Vi kommer aldrig kunna skydda oss 100% mot inbrott och stölder, men det finns alltid saker vi kan göra för att minimera riskerna. Exempelvis behöver vi alla vara vaksamma över vilka som rör sig i vår fastighet, att dörrar går i lås och att obehöriga inte smiter in genom garageporten.

Hälsningar
Styrelsen

468 ad