Poolinvigning! :)

Publicerad fredag, 22 maj 2015

Poolinvigning! :)

Nu närmar sig poolsäsongen, lördag den 30:e maj kommer den att öppnas.

Vi kommer i samband med detta, lördag 30:e maj kl 13:00, ha grillning på innergården för att fira sommaren. Föreningen kommer bjuda på hamburgare så får alla ta med sig vad man vill dricka själva. För att kunna köpa tillräckligt med mat behöver vi veta om ni tänker närvara. Skicka ett mail tillkontakt@midsommarbuketten.se om ni kommer vara med på grillningen, vi behöver ert svar senast måndag 25:e maj.

468 ad