Ändring av tidigare aviserad avgiftssänkning

Publicerad fredag, 28 februari 2014

Ändring av tidigare aviserad avgiftssänkning

Hej!

Av främst tekniska skäl har styrelsen beslutat att ändra tidigare aviserad avgiftssänkning.

Tidigare har vi aviserat att avgifterna först kommer att sänkas med 44 kr och sedan ytterligare 7,5 %. Avgifterna kommer istället att direkt sänkas med 7,5 % och sedan kommer bredbandsavgiften att sänkas med 44 kr till 145 kr per månad. Detta innebär endast en marginell skillnad. 

Följande ändringar gäller alltså från och med 1:a april 2014.

  • Avgifterna sänks med 7,5 %.
  • Ny post på avierna kallad ”bredband och tv” 145 kr per månad (189 kr tidigare).

Hälsningar
Styrelsen

468 ad