Viktig info till alla medlemmar

Publicerad måndag, 04 april 2016

Viktig info till alla medlemmar

Hej,

Vid ventilationskontrollen (OVK) som nyligen genomfördes fick alla lägenheter i vår fastighet anmärkning på köksfläktarna. Ett antal lägenheter fick ytterligare anmärkningar, dessa medlemmar kommer att få separata brev. En ombesiktning i alla lägenheter kommer att ske under vecka 16, särskild information kring detta kommer en vecka innan.

Om ni till ombesiktningen inte har rättat till anmärkningarna kommer föreningen att göra detta på er bekostnad.

OBS! Ett stort antal medlemmar släppte inte in kontrollanterna vid senaste besiktningen, om detta sker igen kommer föreningen att begära särskild handräckning från Kronofogdemyndigheten för att få tillträde till lägenheterna, enligt § 16 i våra stadgar.

För att undvika kostnader så behöver ni göra följande:

Köksfläktens filter samt två filterdelar måste rengöras (görs enklast i diskmaskin), se bild nedan.

Filterdelar

Tilluftsfilter bakom elementen måste bytas ut, se bild nedan.

Tilluftsfilter

Föreningen har köpt in tilluftsfilter, dessa kan hämtas vid buren i garaget vid följande tider (räkna hur många ni behöver innan ni kommer):

Lördag 9:e april kl 12-13
Måndag 11:e april kl 18-19
Onsdag 13:e april kl 18-19

Vad är OVK?

I plan- och bygglagstiftningen finns bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem, OVK, som ska göras vart sjätte år i vår fastighet. Detta är alltså en lagstadgad tillsyn som måste ske.

Hälsningar
Styrelsen

468 ad