Höjda hyresavgifter för garage

Publicerad tisdag, 14 mars 2017

Höjda hyresavgifter för garage

Hej,

Med anledning av att föreningen numera betalar fastighetsskatt för hyreslokaler och garage så har styrelsen beslutat att höja avgifterna för garageplatser med 60 kr per månad till 860 kr.

Höjningen gäller från och med 1:a juli 2017 och kommer att synas från och med nästa avgiftsavisering från SBC.

Styrelsen

468 ad